Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Αν η γνώση δημιουργεί προβλήματα, η άγνοια σίγουρα δεν μπορεί να τα λύσει...
ελπίζω σε μέρες με περισσότερη γνώση και σωστές αποφάσεις...