Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Το πρόβλημα

Για να λυθεί ένα πρόβλημα η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Καλή ανάγνωση του προβλήματος, ίσως δεύτερη και τρίτη φορά, ή όσες φορές χρειαστεί. Στη συνέχεια βλέπουμε τι εργαλεία έχουμε(ποιές είναι οι γνώσεις μας και οι προηγούμενες εμπειρίες σε παρόμοια προβήματα), και τα επιστρατεύουμε.

Δεν πειράζει η αποτυχία, εξάλλου κάθε αποτυχία είναι μια επιτυχία, γιατί έτσι γίνεται κατανοητό με ποιούς τρόπους δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.

Υ.Γ. Είναι επιλογή το σκονάκι και η φυγοπονία... (;)