Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Πραγματικότητα

Αν τα προβλήματα έχουν τη σημασία που τους δίνουμε.... γιατί συνεχίζουμε να τους δίνουμε τόση;