Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

1 Χρόνος

Άνοιξε, έκλεισε, είδε ταινίες, άκουσε μουσική, γκρίνιαξε, στενοχωρήθηκε, χάρηκε κι έχει σήμερα...κι επειδή χωρίς μουσική δεν γίνεται...

Oi Va Voi - Refugee