Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Forbidden Games


Ένα κορίτσι που βρίσκεται ορφανό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συναντά το γιο μιας αγροτικής οικογένειας. Μαζί προσπαθούν να γνωρίσουν τον κόσμο μέσα από το θάνατο.